07:33
25 juli 2021

Lokale opgaven vragen om versterkte lokale democratie

Lokale opgaven vragen om versterkte lokale democratie

In de gemeenten gebeurt het. We bouwen aardgasvrije wijken, met de Omgevingswet kunnen er straks makkelijker bouwprojecten starten, en zorgtaken worden afgestemd op de behoeften van afnemers. Inwoners willen hier niet alleen over meepraten, maar vooral ook mee doen. Daarom presenteert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal maatregelen die de lokale democratie versterken. Dat schrijft de minister vandaag aan de Tweede Kamer.

Door verschillende vormen van democratie, moeten meer mensen betere mogelijkheden krijgen om mee te doen. Het bouwen van aardgasvrije woningen zal de eerste nationale proeftuin zijn waarbij inwoners kunnen mee besluiten over hoe dit vorm krijgt in hun wijk. Ook wil het kabinet het aantal gemeenten dat met Right to Challenge werkt verdubbelen. Bewoners kunnen dan taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan. En in het najaar starten 10 experimenten waarbij inwoners exploitatie en beheer van vastgoed overnemen. De inzet van digitale participatievormen moet ervoor zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier meer invloed kunnen uitoefenen op beleids- en besluitvorming. Op de Dag van de Lokale Democratie in november wordt er vanuit het nieuwe samenwerkingsprogramma met VNG, beroeps- en belangenverenigingen, kennisorganisaties, politieke partijen en expertisecentra het startsein gegeven voor de concrete projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Voor het programma is 11 miljoen euro beschikbaar. Deze initiatieven zijn niet vrijblijvend. De pilots en experimenten worden geëvalueerd, zodat anderen ervan kunnen leren en overnemen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − 10 =