02:46
02 oktober 2023

Lokale gegevensdeling om jeugdoverlast te bestrijden

Lokale gegevensdeling om jeugdoverlast te bestrijden

De aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit vraagt om een integrale samenwerking tussen ketenpartners. Het uitwisselen van gegevens is echter lastig, vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Den Haag ontwikkelde een lokale aanpak, met juridisch getoetste spelregels. Door informatie te delen over bijvoorbeeld schoolverzuim, gebrek aan stageplaatsen, armoede en schulden, kunnen samenwerkende organisaties voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit.

Platform31 ging in gesprek met Vincent Holleman, die als bestuurlijk beleidsadviseur directie veiligheid (mede)verantwoordelijk is voor het convenant, het werkproces en de implementatie van PGA Lokaal Den Haag. 1

In sommige Haagse wijken is niet alleen sprake van zeer ernstige overlast van jongeren(groepen) in de publieke ruimte. Ook zijn er jongeren betrokken bij overvallen, inbraken en straatroven (de zogenoemde high impact crimes), wapenbezit of drugscriminaliteit. De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 zorgde dat organisaties meer verantwoordelijkheid moesten nemen om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan en mensen goed te informeren over de manier waarop gegevens verwerkt worden. Het doel van de AVG is om de privacy van burgers beter te beschermen. Belangrijke uitgangspunten van de wet zijn dat het verwerken van persoonsgegevens – onder verwerken valt ook het delen van gegevens – noodzakelijk moet zijn om de doelen te behalen die vooraf in privacyreglementen zijn vastgesteld. De te delen gegevens moeten ook tot een minimum beperkt blijven en het moet helder en transparant zijn wat er met de gegevens gebeurt.

Lees verder via platform31.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *