12:50
30 mei 2024

Liever buurtstages dan militaire dienstplicht

Goed onderwijs in combinatie met (jeugd)zorg is voor jongeren veel belangrijker dan een halfjaartje na de middelbare school verplicht bij Defensie aan de slag gaan.Jongeren moeten van Sybrand Buma weer verplicht in militaire dienst. “Laten we beginnen met de raddraaiers. Er komt een heel grote groep aan die de aansluiting bij de maatschappij dreigt te missen”, liet de CDA-leider op 1 juli in het AD optekenen. Uit een opiniepeiling van Maurice de Hond blijkt de meerderheid van de Nederlanders het met hem eens te zijn. Volgens driekwart van hen kan herinvoering probleemjongeren helpen weer op het rechte pad te komen. Dit soort jongeren dat grensoverschrijdend gedrag vertonen, gaan niet zelden naar het speciaal onderwijs. Zoals ook op onze scholen in Midden-Brabant. Dit gedrag van onze jongeren is niet te genezen met een militaire dienstplicht. Kwalitatief goed onderwijs, nauwe samenwerking met ouders en buurtstages zijn betere alternatieven.

Lees verder via Joop – Liever buurtstages dan militaire dienstplicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *