08:46
05 februari 2023

Lelystad gaat aan de slag met jeugdcriminaliteit

Lelystad gaat aan de slag met jeugdcriminaliteit

De gemeente Lelystad heeft samen met het Openbaar Ministerie, maatschappelijke partijen en politie een plan opgesteld om te voorkomen dat jongeren in Lelystad Oost de criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. De aanpak moet leiden tot een veiliger Lelystad.

Het doel van het plan is te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. Het gaat dan om zorgelijk en crimineel gedrag eerder signaleren en aanpakken. Daarnaast gaat het om adequaat straffen van doorgroeiers die aan een criminele carrière bouwen. Het plan vloeit voort uit de gebiedsaanpak Lelystad Oost, maar de problematiek beperkt zich niet tot deze wijken alleen, want ook in andere wijken is er problematiek rond jeugd en criminaliteit. Uiteindelijk is er de hoop dat de aanpak ook effecten met zich meebrengt die voor de hele stad gunstig zijn.

Lees verder via flevopost.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *