12:16
08 december 2023

Lelystad doet mee met nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Lelystad doet mee met nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse steden, waaronder Lelystad Oost, staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (€600 mln), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (€82 mln) en de aanpak van armoede en schulden (€20 mln). Ook wordt er fors geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Blij met financiële steun
Burgemeester Mieke Baltus: “Ik ben blij dat er vanuit de verschillende ministeries aandacht is voor Lelystad Oost waar wij de leefbaarheid en de veiligheid willen verbeteren. Daar zijn we samen met verschillende partners en inwoners in overleg om de wijk plezieriger en veiliger te maken. Daar is wel geld voor nodig, dus we zijn blij met alle financiële steun die we kunnen krijgen vanuit het Rijk. Wij willen ook deze inwoners een veilige en verbeterde leefomgeving bieden en de mensen meer toekomstperspectief. Daar maken wij ons samen met onze partners hard voor.”

Lees verder via sociaalweb.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *