02:01
08 augustus 2022

Leidt commoning tot nieuw democratisch elan? Kloof tussen burgers en overheid

Er is al veel geschreven en gezegd over de kloof tussen burgers en politiek. Veel burgers lijken apathisch, anderen zien politici bij voorbaat als tegenstanders. Er is ook een grote groep die sterk betrokken is, zeker op lokaal gebied. Van degene die tot deze groep behoren is de meest gehoorde klacht vaak tegen bureaucratie aan te lopen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze problemen al in 2012 uitgediept en beschreven in een uitstekend rapport: Vertrouwen in burgers. Dit rapport is actueler dan ooit.

Lees verder via hmjvandenbosch.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.