11:21
21 mei 2022

Leidraad Burgerbetrokkenheid

Leidraad Burgerbetrokkenheid

Op welke manier kunnen inwoners in uw gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? Past de huidige vorm nog bij de transformatie in het sociaal domein? Verschillende gemeenten vragen zich dit af en zoeken naar een instrument dat hen richting geeft bij het beantwoorden van deze vragen.

Daarom is de ‘leidraad voor burgerbetrokkenheid’ ontwikkeld. De leidraad kunt u gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van burgerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering. Betrokken burgers en cliënten kunnen deze ook gebruiken om kritisch te kijken naar de organisatie van burgerbetrokkenheid in de eigen gemeente. De leidraad bevat geen vaste modellen of antwoorden. Elke gemeente is immers anders. Wel laat de leidraad zien op welke punten er iets te kiezen valt bij het organiseren van betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering en wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.

Lees verder via Movisie – Leidraad voor burgerbetrokkenheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.