10:03
21 april 2024

Leerkrachten keren Amsterdam massaal de rug toe

Leerkrachten keren Amsterdam massaal de rug toe

De hoofdstad kampt met een groeiend lerarentekort. Dat komt vooral doordat er te weinig betaalbare woningen zijn, aldus Adriaan Rottenberg, Hafid Ballafkih en Joop Zinsmeister. In een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam pleiten zij voor een integrale woonwerkvisie.

In Amsterdam vertrekken er jaarlijks veel meer leerkrachten dan erbij komen. Vooral basisscholen ondervinden daar de nadelen van. Behalve te weinig leraren heeft de hoofdstad ook te weinig woningen.

Het gevolg is dat leerlingen geregeld iemand anders voor de klas zien staan
Hoe het woningtekort en het leerkrachtentekort elkaar beïnvloeden, weten we niet. Duidelijk is wel dat leraren in Amsterdam zich vaak oriënteren op wonen en werken elders en Amsterdam ook daadwerkelijk de rug toekeren. Het gevolg is dat leerlingen geregeld iemand anders voor de klas zien staan. Telkens weer een nieuw mens voor de klas botst met de behoefte van leerlingen aan stabiliteit en continuïteit.

Huurgrens
Het grote woningtekort in de hoofdstad leidt tot dermate hoge woonkosten dat die voor mensen met een bescheiden of modaal inkomen, zoals startende leerkrachten, niet of nauwelijks zijn op te brengen. Mede daardoor stappen leerkrachten over naar ander werk of verhuizen ze naar gebieden buiten Amsterdam. Plaatsen waar nog wel betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Om überhaupt in Amsterdam te kunnen wonen, heb je veel geld nodig
Grote gemeenten zoals Amsterdam hebben voorrangsregelingen voor werknemers in cruciale beroepen. Leraren vinden deze voorrangsregelingen weliswaar interessant, maar wijzen er in ons onderzoek tegelijkertijd op dat het aantal voor hen beschikbare passende woningen te klein blijft.

Om überhaupt in Amsterdam te kunnen wonen, moet je flink de beurs trekken. Zelfs met een dubbelmodaal inkomen is een koopwoning in Amsterdam voor de meeste mensen geen haalbare kaart. Huren dan? Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning in de hoofdstad moet ongelooflijk veel geduld hebben. Tijdens het wachten moet je echter niet zoveel gaan verdienen dat je inkomen boven de huurgrens uitkomt, want dan vervalt je recht op een sociale huurwoning.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over ENERGIEK veranderen in kinderopvang, basisschool of IKC? Doe 22 mei mee met de ‘NDKB 2024 – ENERGIEK Veranderen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *