04:58
19 juli 2024

Leefbaarheid in 193 wijken onder druk

Leefbaarheid in 193 wijken onder druk

Het gaat goed met de leefbaarheid in Nederlandse steden, al staat de leefbaarheid in 50 gemeenten structureel onder druk.

In 193 wijken in vijftig gemeenten staat de leefbaarheid structureel onder druk. In die wijken zijn bewoners ook niet tevreden over de eigen leefomgeving. Voorkomen moet worden dat de leefbaarheid in dergelijke kwetsbare wijken verder verslechtert. Dit blijkt uit de nieuwste Leefbaarometer, die onderzoeksbureau Atlas Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld.

Onder druk
De cijfers uit de nieuwste Leefbaarometer onderstrepen de noodzaak om met een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid te komen, schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *