05:27
20 mei 2022

Ledenbrief informatieveiligheid en privacy

Ledenbrief informatieveiligheid en privacy

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor hacks, onveilige websites en datalekken bij gemeenten. De VNG raadt gemeenten aan regelmatig contact te hebben met de functionaris informatiebeveiliging (CISO) en actief aandacht te hebben voor maatregelen om de bedreigingen tegen te gaan.

Informatieveiligheid en privacy zijn thema’s die doorlopend aandacht verdienen. Informatieveiligheid gaat om beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Samengevat: werkt het? Kan er niemand bij de informatie die daar niet bij mag? Zijn de gegevens juist en volledig? Privacy gaat over de zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van uw inwoners.

Een groot misverstand is dat informatieveiligheid en privacy vooral te maken hebben met techniek en ICT. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregelen en de controle op alle drie.

Lees verder via VNG

Meer leren over informatiebeveiliging en privacy in uw gemeente? Bezoek de Nieuwspoort Haags Congresbureau collegereeks De Juridische Gemeente, – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk i.s.m. BinnenlandsBestuur, start 22 maart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.