04:15
02 oktober 2022

Lector adviseert burgemeesters over aanslagen

Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden. Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij Inholland, en Menno van Duin, lector Crisisbeheersing van het IFV, schreven daarom de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders’. De publicatie verscheen deze week.

Lees verder via InHolland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.