10:31
09 maart 2021

Laten we geen zoete broodjes bakken over de duurzaamheidstransitie

Laten we geen zoete broodjes bakken over de duurzaamheidstransitie

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters wil af van het beeld dat de overgang naar een duurzame samenleving burgers alleen maar geld kost. De Bredase lectoren duurzaamheid Lars Moratis en Frans Melissen vinden dat de overheid echter moet erkennen dat de transitie pijn doet, ook al gaat dat op korte termijn ten koste van het draagvlak voor het beleid.

Onlangs schreef Kim Putters een opiniestuk over het belang van draagvlak onder burgers voor de transitie richting duurzaamheid.[1] Om draagvlak te verkrijgen, dient de overheid verduurzaming minder negatief te benaderen. Putters vindt het debat rond verduurzaming niet heel uitnodigend omdat ze mensen er voortdurend op lijkt te attenderen dat ze moeten inleveren. Hij vraagt zich af waarom de overheid de andere kant niet nadrukkelijker belicht, zoals wat verduurzaming ons oplevert aan gezondheidswinst, schone lucht of nieuwe banen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *