01:40
02 december 2021

Laten we aan inburgering net zulke hoge eisen stellen als aan zorg en onderwijs

Laten we aan inburgering net zulke hoge eisen stellen als aan zorg en onderwijs

Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking blijft grotendeels bestaan. Voor het lokale inburgeringsonderwijs zijn daarom nationale kwaliteitseisen en toezicht nodig, net als voor al ons onderwijs.

Bijna tien jaar lang was eigen verantwoordelijkheid het leitmotiv van het integratiebeleid, net als bij veel andere onderdelen van de verzorgingsstaat[1]. Inburgering, zo was ook hier de gedachte, kan het best verbeteren door marktwerking. Daarom werden vanaf 2013 inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor het inkopen van hun inburgeringstraject.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =