11:37
18 mei 2022

Landelijke onderzoeken naar pedagogische kwaliteit van de kinderopvang

Landelijke onderzoeken naar pedagogische kwaliteit van de kinderopvang
De landelijke onderzoeken naar pedagogische kwaliteit van de kinderopvang worden de komende vier jaar jaarlijks uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in consortium met Sardes. Dit meldt het ministerie van SZW. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft van 2005 tot 2016 de landelijke kwaliteitsmetingen uitgevoerd en de instrumenten hiervoor ontwikkeld. Na een openbare aanbesteding heeft het ministerie van SZW de opdracht nu gegund aan de Universiteit Utrecht (onder leiding van professor Paul Lesemann) en onderzoeksinstituut Sardes. Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten. Dit gebeurt onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de eerste kinderopvangorganisaties zijn al benaderd voor deelname. De metingen worden vanaf nu jaarlijks verricht in steeds nieuwe representatieve steekproeven. Over de jaren heen ontstaat zo een betrouwbaar en landelijk dekkend beeld van de kwaliteit. Verder kunnen trends in de kwaliteit door deze opzet eerder worden gesignaleerd, aldus het ministerie. De kwaliteitsmetingen richten zich niet alleen op de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang, maar ook op de gastouderopvang.
Lees verder via KinderopvangTotaal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.