07:50
24 oktober 2021

Kwetsbare jongeren verdienen goed toezicht Jeugdwet

Kwetsbare jongeren verdienen goed toezicht Jeugdwet

Kinderen en jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering hebben recht op een goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Op deze stelling valt niets af te dingen. Gemeenten hebben met hun toezicht op rechtmatigheid een stevig instrument in handen om hieraan bij te dragen.

Er is op dit moment veel te doen rond de jeugdzorg. De discussie lijkt zich vooral toe te spitsen op de financiering van de zorg. Dat gesprek is zeker nodig, maar dreigt het nodige gesprek over de ‘kwaliteit van vandaag’ te overschaduwen. ‘Die valkuil moeten we vermijden’, vindt Waldo van der Wiele, senior inspecteur Zorgfraude bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). ‘Niet alleen als inspecteur, maar ook als mens vind ik dat we de plicht hebben om onze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te laten begeleiden en behandelen.’ Volgens Waldo moeten we daar niet alleen meer geld voor uittrekken, maar met alle betrokken partijen ook zorgen voor verantwoorde jeugdhulp en goed toezicht.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over trends in toezicht? Kom 17 mei naar het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet.

Leren over een preventieve aanpak van ondermijning? Kom 9 juni naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2021 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − zeven =