09:51
22 juli 2024

Kwetsbare jongeren hebben baat bij kunst

Kwetsbare jongeren hebben baat bij kunst

Ruim 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder is psychisch kwetsbaar. Dit hoge percentage, mede het gevolg van de telkens opflakkerende coronacrisis, kan omlaag door jongeren laagdrempelig en structureel creatieve activiteiten aan te bieden.

Het stilvallen van sociale interacties tijdens de coronalockdowns en toenemende prestatiedruk in onze maatschappij veroorzaken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek psychische problematiek bij een kwart van de jongvolwassenen. Uit recent onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt bovendien dat de schoolsluitingen tot achterstanden op sociaal-emotioneel en sociaal-maatschappelijk gebied hebben geleid.

Allerlei activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, zoals sport en cultuur, waren niet meer beschikbaar, op school noch in vrije tijd. De vrijheid en experimenteerruimte voor jongeren om hun eigen identiteit te ontwikkelen stonden onder druk. Dat gold met name voor kinderen uit kansarme gezinnen, vanwege het gebrek aan hulpbronnen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over lokale veiligheid? Kom naar de HCB Seminarreeks  Veiligheid, recht en bestuur op 19 mei 2022 en leer meer over veiligheid voor burgers is wijken en online.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *