07:24
23 mei 2024

Kwetsbaar maar kansrijk: Oekraïense ontheemden op de arbeidsmarkt

Kwetsbaar maar kansrijk: Oekraïense ontheemden op de arbeidsmarkt

Katja Rusinovic is lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool en lid van Adviesraad Migratie. Anita Ham is senior-onderzoeker bij de lectoraten Grootstedelijke Ontwikkelingen en Relationele Zorg aan De Haagse Hogeschool.

Oekraïense ontheemden vinden wel snel werk in Nederland, maar dat werk past vaak niet bij hun opleidingsniveau. Werkgevers, sociale partners en de overheid moeten zorgen voor begeleiding naar goed en passend werk, schrijven Katja Rusinovic en Anita Ham van De Haagse Hogeschool.

De oorlog in Oekraïne is inmiddels ruim een jaar gaande. Op 5 mei 2023 zijn er in Nederland ruim 92.000 geregistreerde Oekraïense ontheemden ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) (Rijksoverheid, 2023). Oekraïense ontheemden hebben een status die afwijkt van die van asielzoekers en vluchtelingen, aangezien zij in Nederland verblijven op grond van de EU-Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Aan deze ontheemdenstatus zijn rechten verbonden met betrekking tot huisvesting, medische zorg en onderwijs (ACVZ, 2022). Oekraïense ontheemden mogen ook, als zij geregistreerd staan, in loondienst werken. Volgens cijfers van het CBS (2023) werkte op 1 november 2022 bijna de helft van de Oekraïense ontheemden in de leeftijd 15-65 jaar in loondienst.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren van oa lector Katja Rusinovic (Haagse Hogeschool) over een geïntegreerde aanpak mensenhandel en uitbuiting? Kom 11 oktober naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie met verder onder meer Victor Jammers (Comensha) en prof. dr. Conny Ruijken (Nationaal Rapporteur).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *