11:47
05 december 2022

Kwaliteitseisen aan burgerinitiatieven: meerwaarde of dooddoener?

Er is veel aandacht voor de waardering van burgerinitiatieven, zowel vanuit het perspectief van de initiatieven als vanuit gemeente. Ligt er bij de lokale overheid een verantwoordelijkheid om ook bij burgerinitiatieven kwaliteitseisen te stellen zoals dat ook bij professionele Wmo-voorzieningen gebeurt?

Is het ook denkbaar en haalbaar om maatschappelijke initiatieven niet alleen te waarderen, maar er zelfs eisen aan te stellen? Uit een brainstorm in het kader van het Movisie-project ‘Kwaliteit en Outcome’ kwamen de volgende vragen en dilemma’s naar boven:

  • Wat is kwaliteit dan? Immers: iedereen wil kwaliteit leveren, maar wat dat precies is, is voor iedereen verschillend.
  • Welke bijdrage kan het denken over kwaliteit hebben voor burgerinitiatieven?
  • Mogen gemeenten en professionals de kwaliteit van burgerinitiatieven überhaupt beïnvloeden?
  • Mogen aan burgers wel dezelfde eisen worden gesteld die ook aan professionals worden gesteld?
  • Of slaan kwaliteitseisen het enthousiasme bij burgerinitiatieven juist dood?
  • Ook vrijwilligersorganisaties hanteren regelmatig kwaliteitscriteria. Kunnen die die ook vertaald worden naar burgerinitiatieven?

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.