05:59
29 maart 2023

Krachtig lerende netwerken

Krachtig lerende netwerken

Ondertitel / Subtitle
Samenwerkend leren in interorganisationele netwerken voor de aanpak van terrorisme en criminaliteit

Samenvatting
In dit onderzoek bekeken wij in hoeverre, en op welke manieren er beter samengewerkt en organisationeel geleerd zou kunnen worden rond de aanpak van criminaliteit en terrorisme. We verkenden daarbij tevens of beide aanpakken verder op elkaar betrokken zouden kunnen worden. We analyseerden of de wijze waarop de aanpak van terrorisme in Nederland bestuurlijk en organisatorisch is opgezet en (inhoudelijk) vorm krijgt, verder kan worden versterkt door te leren van de ervaringen die bij de aanpak van criminaliteit zijn opgedaan.Dit deden we aan de hand van de volgende hoofdvraag: Op welke wijzen en onder welke condities kan de bestuurlijke, organisatorische, professionele aanpak van terrorisme in Nederland via (keten)samenwerking verder worden versterkt, waarbij verschillen tussen regimes, (inhoudelijke) perspectieven en werkwijzen worden overbrugd? Wat kunnen we daarbij leren van de aanpak van andere complexe vraagstukken, in het bijzonder de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit, waarin interventievermogen is/wordt getoond?

Lees verder en download de publicatie via repository.wodc.nl

Meer leren? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 2 juni in Den Haag. Of neem kennis van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Europees perspectief tijdens de nieuwe editie van het HCB Seminar De Veilige Gemeente op 18 en 19 november.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *