02:23
29 mei 2022

Kostbare vriendschappen Wat problematische jeugdgroepen de maatschappij kosten

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de aanpak van problematische jeugdgroepen begin 2011 tot één van de belangrijkste prioriteiten gemaakt en daarbij sterk de focus gelegd op de aanpak van de criminele jeugdgroepen. Vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van het aantal problematische jeugdgroepen en over een evaluatie van de aanpak van deze groepen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2012-2013, 28684 nr. 377; Burik e.a., Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen, 2013).
Vanuit gemeenten is behoefte aan inzicht in de kosten die jeugdgroepen veroorzaken. Vanuit het programma ‘Risicojeugd en jeugdgroepen’ en DJJ is daarom het onderhavige onderzoek aangevraagd. De kosten hebben betrekking op maatschappelijke schade door bijvoorbeeld overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens en bestraffing van verdachten/daders. Ook kan aan kosten worden gedacht die deze jongeren maken doordat zij uitvallen uit het onderwijs. Onderdeel van het onderzoek is om de kosten-categorieën nader te expliciteren.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.