12:25
23 april 2021

Koppelen van fysiek en sociaal in kwetsbare Delftse wijken

Koppelen van fysiek en sociaal in kwetsbare Delftse wijken

Interview met Karin Schrederhof, wethouder Wonen, WMO en Sport, gemeente Delft

Kwetsbare wijken vragen om een aanpak waarin sociale en fysieke ingrepen gecombineerd worden. In de praktijk blijkt het lastig om zo’n domeinoverstijgende en gebiedsgerichte aanpak op te zetten. Wethouder Karin Schrederhof heeft een schat aan ervaring opgedaan in het fysieke domein tijdens de vorige twee golven van wijkvernieuwing. In Delft combineert ze het fysieke en het sociale domein in haar portefeuille Wonen, Wmo en Sport – een zeldzaamheid.

Er lijkt een nieuwe fase van brede wijkvernieuwing te zijn aangebroken. Wat valt u op in vergelijking tot de vorige periodes van wijkontwikkeling?

“Ik merk dat naarmate de opgave complexer werd, de financiële armslag minder is geworden. In de Stadsvernieuwing (jaren 70-80) was de opgave vooral om slechte woningen te slopen of te renoveren en nieuwbouw te realiseren. Veel complexer werd het niet. Maar wat we financieel konden doen, daar durf je nu niet over te dromen. Tijdens de Stedelijke Vernieuwing (jaren 90-00) werd de opgave al complexer, maar was de financiële slagkracht al wat minder groot. Maar wel steviger dan nu.

Lees verder via platform31.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *