03:29
08 augustus 2022

Koopwoningen Overlast: het komt overal voor. Zowel vanuit een huur- als vanuit een koopwoning kan overlast worden veroorzaakt.

Bij huurwoningen sluit een verhuurder (veelal een corporatie) een contract af met een huurder. De huurder moet zich als goed huurder gedragen en mag geen overlast veroorzaken. De verhuurder kan uiteindelijk aan de rechter vragen om de overlastgever uit de woning te zetten als hij zich niet gedraagt volgens de gemaakte afspraken. Bij koopwoningen kan dit duidelijk niet. Bij een huurwoning, treedt de verhuurder op tegen de overlast (bijvoorbeeld met bemiddeling of een gedragsaanwijzing. Gaat het om een koopwoning, dan is de lokale overheid vaak aan zet. De nieuwe Wet aanpak woonoverlast, die sinds 1 juli 2017 van kracht is, maakt het mogelijk dat de burgemeester een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing oplegt aan overlastveroorzakers.

Lees verder via HetCCV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.