04:48
06 december 2023

Kom van die plank af..indienen van Wob-verzoeken; beslistermijnen en uitstel

Kom van die plank af..indienen van Wob-verzoeken; beslistermijnen en uitstel

25 Wob-verzoeken bij de politiekorpsen van Nederland
10 eenheden van de Nationale politie
15 keer uitstel aangevraagd
60 -240 dagen stof vergaren
31335 plankzaken
34 pagina’s ingescand

Oftewel, dit is wat er gebeurd als een freelance criminologe bedenkt dat het wel een leuk idee is om onderzoek te gaan doen naar plankzaken in Nederland. Het bleek iets lastiger dan ik van te voren had ingeschat. Ik wist niks over het indienen van Wob-verzoeken; beslistermijnen en uitstel. De Wob is briljant; de Wet openbaarheid van Bestuur betekent namelijk dat iedereen een overheidsorgaan mag verzoeken om informatie. Dat is een democratisch recht en bedoelt om transparantie te vergroten. Een nadeel: bestuurders hebben 4 weken om antwoord te geven en kunnen tot 2 keer toe 4 weken uitstel aanvragen. ‘Uitstel aanvragen’ is natuurlijk een ruim begrip, want het is eenrichtingsverkeer; ik kan er niks aan doen als ze er uiteindelijk nog veel langer over doen. Dat gebeurde dan ook in 17 gevallen; die beantwoordden mijn in oktober 2012 ingediende Wob-verzoek pas tussen februari en april 2013. Om een relatief beeld te kunnen schetsen vroeg ik ook om het aantal aangiften, maar daar is niet consequent gehoor aan gegeven.

Het resultaat van die zoektocht naar plankzaken heeft geresulteerd in de rapportage ‘Kom van die plank af – Een onderzoek naar de stand van plankzaken in Nederland’.

Bron: Therighttrace.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *