06:12
18 augustus 2022

Kinderopvang door de school: een goed idee?

Kinderopvang door de school: een goed idee?

Scholen die de kinderopvang zelf organiseren; het komt op meerdere plekken in het land voor. Dit aantal stijgt, bleek uit een Kamerbrief van november 2016. Niet iedereen vindt dit goed nieuws. Worden publiek en privaat geld niet ongewenst gemixt? Ligt concurrentievervalsing niet op de loer? En is kinderopvang niet gewoon ‘een vak apart’?

‘Ik heb helemaal geen kinderopvangorganisatie nodig om naschoolse opvang te organiseren. Ik kan het zelf ook’, dacht Jos van Zutphen. Hij is schooldirecteur van speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Daar vindt naschoolse tijd en onderwijstijd verspreid over de dag plaats. Tussen de klassikale lessen is er WereldTijd, waarin pm’ers met een klein groepje kinderen workshops doen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennen de kinderen, en ook elkaar, goed. Van Zutphen zei over het concept in tijdschrift Management Kinderopvang: ‘Voorheen ontstond er nogal eens irritatie tussen opvang en onderwijs. Dat had alles te maken met te weinig kennis van elkaar. Er ontbrak simpelweg tijd.’

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Meer leren over het vormen van een kindcentrum? Kom naar Het HCB Seminar en de 2 masterclasses Checklist Kinderopvang PRO – Een KINDCENTRUM, waarom, hoe en wat?    9 maart, 23 maart en 6 april. in Den Haag. Of wilt u eerst ervaringen lezen van deelnemers aan seminars bij het Haags Congres Bureau? Dat kan op de ervaringenpagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.