06:22
25 juni 2022

Kindermishandeling aanpakken met digitale technologie

Kindermishandeling aanpakken met digitale technologie

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld blijft onverminderd hoog. Zouden digitale technologieën kunnen helpen verhoogde risico’s op mishandeling te detecteren? Docentonderzoeker Eef Dooren ziet kansen, zij het onder voorwaarden en vanuit bepaalde ethische overwegingen.

Kindermishandeling en huiselijk geweld vormen mondiaal een hardnekkig, ogenschijnlijk onoplosbaar probleem met verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers, hun omgeving en de samenleving als geheel. De WHO schat dat er circa een miljard kinderen jaarlijks slachtoffer zijn, in Nederland wordt het aantal slachtoffers op circa 3 procent van alle kinderen geschat.

Lees verder via socialevraagtukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.