11:34
22 februari 2024

Kinderbijslag en kindgebonden budget moeten eenvoudiger voor ouders

Kinderbijslag en kindgebonden budget moeten eenvoudiger voor ouders
Preschool child in classroom.

Kom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, de SVB en het ministerie van Financiën een belangrijke stap om het stelsel van kindregelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder voor ouders te maken. Zo kan het kabinet de financiële ondersteuning van gezinnen verbeteren. Ook ouders, gedragsexperts en andere belanghebbenden zijn bij de verkenning betrokken. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Rijk wil ouders en gezinnen financieel ondersteunen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zodat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. Momenteel gebeurt dat onder andere via de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Hoewel dit voor veel ouders goed werkt, wordt de combinatie van de regelingen door sommige ouders als ingewikkeld en onvoorspelbaar ervaren. Het risico op een eventuele terugvordering leidt ertoe dat sommige ouders ervoor kiezen om bij voorbaat geen gebruik te maken van het kindgebonden budget. Mede daarom is er gekeken naar mogelijkheden om de kindregelingen te verbeteren.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl.

Hubert de Groot verzorgt op 20 maart 2024 de HCB Masterclass Slagvaardige Teams in kinderopvang, basisonderwijs en IKC 2024, georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Hoe maakt u uw team effectiever? Flexibele teams met een groot adaptief vermogen kunnen remmen, gasgeven en óók de onderstroom van hun team zichtbaar maken. Deelnemers ontvangen het boek van Hans van der Loo en Patrick Davidson ‘Teaming: De nieuwe realiteit van samenwerken’.

Meer leren over het ENERGIEK veranderen in kinderopvang, basisschool of IKC? Doe 22 mei mee met de ‘NDKB 2024 – ENERGIEK Veranderen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *