07:46
03 december 2022

Kindcentra 2020 wil gesprek met kabinet over toekomst

Kindcentra 2020 wil gesprek met kabinet over toekomst

In een brief aan de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid vraagt Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020 aandacht voor de toekomst van Integrale Kindcentra. In het regeerakkoord wordt wel geld vrijgemaakt voor een beter bereik in de voorschoolse periode. Van Rozendaal wil graag weten hoe dit een vervolg krijgt.

Al jaren is een brede beweging gaande waarin gepleit wordt voor meer samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang en zorg. In het SER-advies Gelijk goed van start werd gepleit voor het realiseren van sluitende arrangement voor kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. In deze kindcentra werken idealiter verschillende partijen samen vanuit één pedagogische en educatieve visie en het liefst ook vanuit één team en onder één leiding. Een speciaal ingestelde Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang toonde aan dat het tijd is om verdere stappen te zetten om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verder te faciliteren.

Lees verder via kinderopvangtotaal.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.