03:06
29 mei 2022

Kijk op onderwijsrol gemeenten is achterhaald

De rol die gemeenten hebben in het onderwijs is de laatste jaren drastisch veranderd. Daarom moeten de bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk, de schoolbesturen en gemeenten tegen het licht gehouden worden. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies. Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben door decentralisaties in de jeugdhulp en op het gebied van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren een sterkere rol gekregen in het beleid over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doordat de taken overgeheveld zijn van rijk naar gemeenten hebben gemeenten een actievere relatie met de lokale samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg. Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn daarom tegenwoordig steeds vaker van elkaar afhankelijk om beleid uit te kunnen voeren.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Meer leren over het vormen van een kindcentrum? Kom naar de HCB Seminarreeks Checklist Kinderopvang PRO – Een KINDCENTRUM, waarom, hoe en wat? die start op 10 november in Den Haag.

Liever in 1 middag helemaal bijgepraat over actuele ontwikkelingen en wetgeving kinderopvang? Kom dan naar het HCB Seminar Checklist Kinderopvang – 10 kwartier voor rendement en groei op 11 oktober in Utrecht.

Of wilt u eerst ervaringen lezen van deelnemers aan seminars bij het Haags Congres Bureau? Dat kan op de ervaringenpagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.