09:27
10 augustus 2022

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid

Crisisopvang is een van de mogelijkheden om slachtoffers te beschermen tegen ernstig huiselijk geweld. Om een indicatie van de benodigde zorg te krijgen, wordt dan gekeken naar de zelfredzaamheid van cliënten. Vanuit de praktijk worden twijfels geuit of dat wel voldoende is om goede zorg te leveren.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Jaarlijks worden minstens 200.000 vrouwen en mannen (Van der Veen & Bogaerts, 2010) en bijna 119.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (Alink et al., 2013) blootgesteld aan een vorm van mishandeling.,

Onderzoek wijst uit dat bij huiselijk geweld zo snel mogelijk moet worden ingegrepen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Eén van de mogelijkheden is dat slachtoffers van partnergeweld in de crisisopvang worden opgevangen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.