03:25
17 mei 2022

‘Kieswet aanpassen aan nieuwe privacyregels’

De kieswet en de Wet raadgevend referendum moeten worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dit adviseert de Kiesraad. De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Europese Privacyrichtlijn die het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in 1995 gezamenlijk hebben vastgesteld. Als de AVG van kracht wordt, komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Dat heeft tot gevolg dat de bepalingen van de AVG op  het gebied van verwerking van persoonsgegevens ook gaan gelden voor de uitvoering van het verkiezingsproces.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

De regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Schrijf u in voor de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.