03:29
05 december 2023

Keuzes maken in onzekerheid: Nieuwe Energie

Keuzes maken in onzekerheid: Nieuwe Energie

In den lande is de planvorming rondom de energietransitie op haar hoogtepunt. In dertig regio’s wordt aan regionale energiestrategieën gewerkt, gemeenten buigen zich massaal over warmtevisies en uitvoeringsplannen voor de aardgasvrije wijken. In die plannen worden keuzes gemaakt en een richting bepaald voor de lokale energietransitie.

Kan dat wel, een gedegen plan maken, terwijl nog zoveel zaken onduidelijk zijn?

In de transitie naar aardgasvrij, waar ik dagelijks aan werk, weten we nog heel veel niet. Bijvoorbeeld over toekomstige energiebronnen en technische innovatie. Geothermie is een ongelofelijk kansrijke warmtebron, maar het kan jaren duren voordat de potentie hiervan goed in kaart is gebracht. Het veelbelovende aquathermie, oftewel warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, maakt dat overal waar water is collectieve warmteoplossingen mogelijk zijn. Maar de meeste projecten zijn in de verkenningsfase. Elektrische warmtepompen worden naar verwachting breder inzetbaar en goedkoper. En dan is daar waterstof, dat wellicht op de lange termijn een rol kan spelen.

Lees verder via romagazine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *