05:06
28 september 2022

Kent u de 4 vuistregels voor wanneer handhaving onevenredig is?

Kent u de 4 vuistregels voor wanneer handhaving onevenredig is?

Handhavend optreden wordt zeer zelden in het geheel onevenredig geacht. Toch meent iedereen waartegen handhavend wordt opgetreden dat het ingrijpen van de overheid in zijn geheel onevenredig is. Omdat er daardoor vaak discussie is over of handhaving wel of niet onevenredig is, heb ik op basis van de rechtspraak een paar vuistregels voor de praktijk geformuleerd. De beginselplicht tot handhaving in het omgevingsrecht bepaalt dat de overheid moet handhaven, tenzij. Een van die tenzij gevallen is als de overtreding van “geringe aard en ernst” is, dan wel het handhavend optreden “anderszins onevenredig is”. In die gevallen kan de overheid in het geheel afzien van handhaving.

Lees verder via Thomas Sanders/Linkedin
Advocaat | Handhaving | Omgevingsrecht | Openbare Orde | Promovendus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.