02:37
12 juli 2024

Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen

Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen

Sluit bij de aanpak van mentaal welbevinden aan op de ondersteuningsstructuur binnen de school. Dat is de oproep van vijf organisaties die de ambitie hebben om gezamenlijk scholen te helpen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

Met het Nationaal Programma Onderwijs komt er veel op scholen af. Scholen voelen zich met name overvallen door de korte termijn, terwijl ze nog steeds alle zeilen moeten bijzetten om het onderwijs goed te organiseren. Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, de Corona Expertgroep Schoolpsychologen van het NIP, het NCJ en het Trimbos-instituut willen hun specifieke kennis inbrengen om scholen zo breed mogelijk te ondersteunen. Ze richten zich daarbij primair op de mentale gezondheid van jongeren.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *