09:08
25 februari 2024

Expired: Security Intelligence Predictive profiling – Voorspellen van misdaad

Expired: Security Intelligence Predictive profiling – Voorspellen van misdaad

Predictive Profiling, één van de meest tot de verbeelding sprekende Proactieve beveiligingsmethodieken, werd in Israël ontwikkeld om dreigingen in een vroeg stadium te herkennen en hier actie tegen te ondernemen. Predictive Profiling is een Proactieve beveiligingsmethodiek gebaseerd op het maken van dreigingsanalyses op basis van personen, goederen of situaties die afwijken van de aanwezige norm en samenhangen met een AMO.

Een AMO is een aanvallers methode van operatie; een gedraging die deel uitmaakt van een serie handelingen waarvan bekend is dat dit een succesvolle manier is om de eigen organisatie aan te vallen. Predictive Profiling houdt in dat er een evaluatie wordt gemaakt van de aanwezige dreiging ten opzichte van een persoon, goed of situatie op basis van verdachte indicatoren. Centraal staat de intentie van de tegenstander. Door middel van Security Questioning tracht de Profiler de vastgestelde dreiging te ontkrachten, aan de hand van de uitkomst hiervan zal actie ondernomen worden. De laatste jaren wordt Predictive Profiling steeds meer op een manier toegepast die passend is binnen de Nederlandse normen en waarden en het verwachtingspatroon van de burger; deze aanpassing van de techniek op de lokale context is een recept voor succes. Wat echter nog te weinig wordt toegepast in Nederland is structurele samenwerking op het gebied van bekende AMO’s, of het toepassen van kwalitatieve analyses om nieuwe AMO’s te onderkennen. SoSecure ontwikkelt Predictive Profiling door het een structurele plaats in de organisatie te geven, en op basis van informatiesturing te laten fungeren. Door Predictive Profiling te ondersteunen met Red Teaming en Security Intelligence zorgt SoSecure voor een kwaliteitsimpuls in de beveiliging van uw organisatie.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *