05:48
25 september 2022

Kansen vluchtelingenvraagstuk door verbinding oud en nieuw

Kansen vluchtelingenvraagstuk door verbinding oud en nieuw

De komst van grotere groepen vluchtelingen heeft geleid tot negatieve, maar ook veel positieve energie in onze samenleving. Zo zijn er talloze nieuwe initiatieven ontstaan die zich inzetten voor vluchtelingen en ruimte bieden voor ontmoeting. Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren omzetten in duurzame vormen van sociale verbinding en inclusie?

Vaak blijkt het voor deze nieuwe initiatieven en kleine organisaties een uitdaging om de energie vast te houden. Velen lopen tegen praktische dilemma’s aan en tegen botsende verwachtingen over de actieve rol die nieuwkomers geacht worden te spelen binnen de initiatieven. Ook de relatie met gevestigde organisaties en instituties is lastig: hoe verhoudt dit nogal ‘fluïde’ veld van community-initiatieven zich tot meer geïnstitutionaliseerde programma’s en tot de decennialange ervaring en expertise binnen maatschappelijke organisaties die al sinds jaar en dag met dit thema bezig zijn.

Lees verder via kis.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.