10:51
15 augustus 2022

Kansen Omgevingswet optimaal benutten met juiste timing

Kansen Omgevingswet optimaal benutten met juiste timing

Door Roeland van der Schaaf

Het idee achter de Omgevingswet vind ik heel goed. Met minder regels, meer en sneller dingen mogelijk maken. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is het systeem de afgelopen decennia ondoorzichtig geworden. Dit leidt tot veel stagnatie. De nieuwe Omgevingswet versterkt de democratische transparantie en vergroot de lokale slagkracht. Maar dit vraagt wel om een goede organisatie aan de achterkant en dit kost tijd.

Betere dienstverlening
We zijn al sinds de 2016 bezig met de voorbereidingen van de Omgevingswet. De nieuwe wet biedt onder meer kansen voor het verbeteren van onze dienstverlening. Zo draagt de wet bij aan het versnellen van de besluitvorming en aan het vergoten van de inzichtelijkheid en daarmee het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Het proces wordt voor burgers, bedrijven en de interne organisatie duidelijker. Daarnaast vergroot de wet de betrokkenheid bij het inrichten van de woonomgeving. Bewoners zien dit als een kans om hun wensen door te zetten. Hier zit ook meteen de crux.

Waar ligt de grens?
Hoeveel vrijheid krijgen burgers en projectontwikkelaars? Een liberale kijk op ruimtelijke ordening is mooi, maar gaat dit niet ten koste van de ruimtelijke kwaliteit? Daarom blijft overheidsregie op sommige vlakken mijns inziens wenselijk. Juíst om de burger te beschermen tegen de opmars van ongewenste bouwwerken.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.