12:30
04 december 2022

Kans of effect, wat bepaalt onze risicobeleving?

Kans of effect, wat bepaalt onze risicobeleving?

Een krantenartikel over de schade door de ’gasbevingen’ in Groningen stelde ‘Veiligheid is meer dan het berekenen van de kans dat een gebouw instort’ (Volkskrant, 01-05-2016).

Risicobeleving of risicoberekening?

Hiermee wordt de kern van het verschil tussen risicobeleving en risicoberekening aangestipt. Risicobeleving is afhankelijk van meer variabelen dan kans en effect. Hoe wordt het risico van wonen in Groningen ervaren? De nabijheid van hoogspanningsleidingen? Roken, verkeersdeelname, kerncentrales? Waarom stellen we ons vrijwillig bloot aan risico’s die we niet accepteren als ze ons zouden worden opgelegd? Moet er bij het bepalen van de aanvaardbaarheid van risico’s niet alleen rekening gehouden worden met de grootte van het risico maar ook met de risicobeleving?

Beoordelen van risicosituaties

Wel of niet roken

Afhankelijk van de risicosituatie wordt een groter belang gehecht aan de kans of het effect. Voor roken is het effect door de voorlichting inmiddels bij iedere (potentiele) roker bekend. Om die effecten nog duidelijker zichtbaar te maken, is in de Tabakswet de verplichting opgenomen om op verpakkingen van rookwaar foto’s te plaatsen die de effecten van roken weergeven.

De roker schat zijn kans dat hem of haar dit overkomt zo klein in dat hij de voordelen van het roken zwaarder laat wegen dan de mogelijke gevolgen. Het risico wordt vrijwillig aangegaan en de persoon heeft het gevoel dat hij invloed heeft op het risico.

Lees verder via Bisschop & Partners – Kans of effect, wat bepaalt onze risicobeleving?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.