03:14
12 juli 2024

Kamerbrief invulling motie inzet middelen kinderarmoede

Kamerbrief invulling motie inzet middelen kinderarmoede

Staatssecretaris Van Ark meldt hoe zij de motie-Van Dijk/Bruins invult. Deze motie verzoekt de regering bij de inzet van de middelen kinderarmoede van gemeenten te verlangen dat zij verantwoorden hoe de besteding hiervan bijdraagt aan het bestrijden van armoede bij kinderen.

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft uw Kamer de motie Gijs van Dijk/Bruins (Kamerstukken II, 2019-2020, 35300 XV, nr. 65) aanvaard. Deze motie verzoekt de regering bij de inzet van de middelen kinderarmoede het principe ‘pas toe of legt uit’ te hanteren en van gemeenten te verlangen dat zij verantwoorden hoe de besteding van deze middelen bijdraagt aan het bestrijden van armoede bij kinderen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *