12:16
29 september 2023

Kamer maakt zich sterk voor veiligheid van ’groene boa’s’

Kamer maakt zich sterk voor veiligheid van ’groene boa’s’

‘Groene’ buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) moeten beter en vooral veiliger hun werk kunnen doen in het landelijk gebied waar ze actief zijn, vindt de Tweede Kamer. Ze moeten een toereikende uitrusting hebben, meer kunnen samenwerken met de politie en ook informatie uit politiesystemen kunnen halen. Moties die het kabinet oproepen dit te regelen – van VVD, PvdA, CDA en SGP – zijn aangenomen door de Kamer.

De Kamer wijst erop dat groene boa’s een belangrijke rol hebben in toezicht en handhaving in natuurgebieden en buitengebieden, als aanvulling op de politie. Maar daar zijn steeds meer problemen met onder andere grootschalige hennepteelt, drugscriminelen die afvalstoffen dumpen en stropers waardoor de boa’s vaker te maken krijgen met agressie en geweld. De partijen wezen er eerder op dat de politie niet altijd snel ter plaatse kan zijn in een verdachte situatie, omdat ze vaak ver buiten bewoond gebied actief zijn.

Lees verder via rd.nl

Meer leren van Godfried van Gestel, Frank van Summeren, Ron van Gijn en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *