06:17
05 maart 2024

Kabinet stemt in met wetsvoorstel elektronische publicaties

Kabinet stemt in met wetsvoorstel elektronische publicaties

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel elektronische publicaties. Doel van dit wetsvoorstel is om de toegankelijkheid van overheidspublicaties te vergroten.

Om de versnippering van informatievoorziening tegen te gaan regelt de wet dat overheidspublicaties verplicht op www.overheid.nl worden gepubliceerd. Zo is er één website waarop alle overheidspublicaties te vinden zijn. Daarnaast worden documenten die in een overheidsgebouw ter inzage liggen ook elektronisch toegankelijk gemaakt. Personen met een account op MijnOverheid.nl worden via de email automatisch geattendeerd op berichten die betrekking hebben op de eigen woonomgeving zoals bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen in de buurt. Met deze maatregelen verwacht het kabinet dat de bekendheid en toegankelijkheid van overheidspublicaties worden vergroot.

Veel gemeenten en provincies en alle waterschappen zijn al geruime tijd op eigen initiatief overgegaan op elektronische publicatie van berichten. Zij kiezen ervoor om bekendmakingen niet meer of beknopt in een huis-aan-huisblad te publiceren. Circa 7,5 miljoen inwoners van gemeenten ontvangen overheidspublicaties inmiddels niet langer in een huis-aan-huisblad maar uitsluitend nog digitaal. De verantwoordelijkheid om al dan niet in een huis-aan-huisblad te publiceren blijft net als nu bij de gemeenten, provincies en waterschappen liggen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *