11:57
18 augustus 2022

Kabinet moet werk maken van woningbouwambitie

Kabinet moet werk maken van woningbouwambitie

Het kabinet werkt aan een Nationale woon- en bouwagenda en 6 programma’s op het gebied van wonen. In een notitie leest u de betrokkenheid en reactie van de VNG. In het kader van de ambities voor de woningbouw zijn tijdens de ALV op 29 juni 2 moties aangenomen.

In de nationale bouw- en woonagenda kondigt de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan dat volkshuisvesting terug is van weggeweest als kerntaak van de overheid. Er zijn te weinig beschikbare passende woningen. Daarnaast zijn betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. Voor al deze problemen worden in specifieke programma’s oplossingen aangedragen:

  • Woningbouw
  • Betaalbaar wonen
  • Een thuis voor iedereen
  • Leefbaarheid en Veiligheid
  • Verduurzaming gebouwde omgeving
  • Wonen en zorg voor ouderen

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.