08:03
21 juni 2024

Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid

Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid

Op steeds meer vo-scholen zijn jongerenwerkers actief om een brug te slaan tussen jongeren, onderwijs, zorg en veiligheid. Een veelbelovende aanpak, maar bestendiging is lastig, zien Jolanda Sonneveld en Thomas van Oosterom van Sociaal Werk Nederland.

Gemeenten staan voor grote uitdagingen als het om hun jeugd gaat. Meer jongeren met mentale problemen, een groeiende groep die opgroeit in armoede, en jongeren die de verleidingen van de criminaliteit moeilijk weten te weerstaan. Omvangrijke problemen die een positieve ontwikkeling van deze jongeren belemmeren. In de scholen wordt steeds zichtbaarder hoe deze problemen zich manifesteren. Leerlingen die uitvallen door het langdurig ervaren van stress of door incidenten die gevoelens van onveiligheid aanwakkeren, zoals steekpartijen of vechtpartijen.

Veilig schoolklimaat
Schoolbesturen zetten zich in om een veilig en positief schoolklimaat te kunnen garanderen voor hun leerlingen en schoolpersoneel, maar kunnen dit niet meer alleen. Er wordt gezocht naar een integrale domeinoverstijgende aanpak, waarin zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid samen vanuit gelijkwaardig partnerschap en een gedeeld doel optrekken. Door jongerenwerkers in school aan te stellen, kan een brug worden geslagen tussen de domeinen, ouders en jongeren.

Jongerenwerkers ontmoeten deze jongeren op straat, online, in jongerencentra en ook steeds vaker op school
De tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs- ofwel NPO-gelden, ingezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, zijn in veel gemeenten deels benut om de inzet van jongerenwerkers binnen school een impuls te geven. Wat zijn de ervaringen in de praktijk? En wat is er inmiddels bekend over de meerwaarde van deze professionals in de school?

Jongerenwerkers ondersteunen jongeren bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving. Ze zijn primair gericht op jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Naast de overgang van kind naar volwassene, moeten deze jongeren een achterstand overbruggen als gevolg van het opgroeien in armoede en een gebrek aan vaardigheden, capaciteiten of mogelijkheden (Sonneveld 2022). Jongerenwerkers ontmoeten deze jongeren op straat, online, in jongerencentra en ook steeds vaker op school.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *