10:56
04 oktober 2022

Jongeren zonder startkwalificatie meer in de criminaliteit

Jongeren zonder startkwalificatie meer in de criminaliteit

Waarom het goed is om te investeren in jongeren die om uiteenlopende redenen nog geen startkwalificatie hebben weten te behalen.De afgelopen tien jaar is het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie uit het onderwijs vertrekt sterk afgenomen. Toch vertrekt nog altijd elk jaar een groot aantal jongeren voortijdig uit het onderwijs; bijna 25.000 in schooljaar 2014/’15. Dat is niet alleen nadelig voor de kansen van de betrokken jongeren, maar heeft ook bredere maatschappelijke gevolgen. Over die gevolgen gaat deze blog. De groep jongeren zonder startkwalificatie valt grofweg in twee groepen uiteen: degenen die vooral vanwege beperkingen niet in staat zijn om de startkwalificatie te behalen en degenen die door voortijdige schooluitval  geen startkwalificatie behalen. De eerstgenoemde groep volgt met het oog op participatie doorgaans een opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Als ze niet verder doorstromen in het onderwijs vallen ze sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De focus ligt in deze blog op jongeren die door voortijdige schooluitval geen startkwalificatie hebben behaald.

Lees verder via SCP/aanpakjeugdwerkloosheid.nl – Aan boord, of tussen wal en schip?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.