06:37
03 oktober 2022

Jongeren in kwetsbare positie: handreiking gegevensdeling

Jongeren in kwetsbare positie: handreiking gegevensdeling

Gemeenten en regio’s worstelen met vragen over gegevensuitwisseling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk. Het VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB) maakte een praktijkhandreiking voor regio’s, op basis van de ervaringen met gegevensdeling.

Wat mag wel en niet worden uitgewisseld om individuele jongeren beter te ondersteunen, hoe houd je goed zicht op de problematiek in de regio? Deze handreiking schetst de wettelijke kaders en hoe regio’s in de praktijk hiermee omgaan. De handreiking behandelt vragen over monitoring, gegevensdeling en privacy. Zo kunnen gemeenten en scholen individuele jongeren beter helpen en krijgen integraal zicht op ondersteuningsbehoeften en voorzieningen. Ook ziet u hoe diverse regio’s tot oplossingen zijn gekomen en welke aanvullende vragen er nog leven.

Lees verder via VNGemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.