12:35
03 oktober 2022

Jongere in JJI vaak licht verstandelijk beperkt

Het aantal jongeren met een lichte verstandelijke beperking dat in een justitiële jeugdinrichting (JJI) komt, lijkt hoger te liggen dan bij volwassenen. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Leiden in opdracht van het ministerie van VenJ.

De Hogeschool Leiden heeft voor het onderzoek diverse studies vergeleken. De onderzoekers herkenden een aantal patronen. Het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking in reguliere detentie, vastgesteld door diagnostisch onderzoek, ligt rond de 10 procent. Het aantal licht verstandelijke beperkten in forensisch psychiatrische instellingen is zo’n 25 procent. In groepen met mensen die zwaardere delicten pleegden, lag het percentage het hoogst met bijna 60 procent.

Ook is gekeken naar de prevalentie op basis van een screening met een vragenlijst. Het percentage van mensen met een lichte verstandelijke beperking in detentie lag daarbij aanzienlijk hoger, 30 tot 45 procent. Bij jongeren zijn de percentages hoger dan bij volwassenen.

Bron: Ministerie van VenJ

Meer informatie

Bron: NJI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.