06:28
26 mei 2022

Jong ontbeerd, oud misdaan

“Sancties in het sociaal domein”, dat klinkt niet direct als een bijeenkomst waar je vrolijk vandaan komt. Toch was dat wel zo. Erg vrolijk zelfs.
We hebben die ledenbijeenkomst samen met het Ministerie van V&J georganiseerd. En wel hierom: te veel gestraften vallen in herhaling (58% van de jeugdigen, 48% van de volwassenen, en bovenmatig veel kortgestraften). Om dat nu eens anders aan te pakken gooit Justitie de luiken open. Met als leidraad: meer aandacht voor de levensloop van de overtreder. En gebruikmakend van de expertise van sociaal werkers, zorgprofessionals en gemeenten.

De aanwezige sociaal werkers popelden. Elke werkdag merken zij dat “het systeem” aanzet tot ontsporen. Een jongerenwerker: ‘Als je bepaalde jongeren geen taakstraf oplegt maar een boete, dan kun je op je vingers natellen dat ze ‘s nachts “weer het dak opgaan” om die boete te kunnen betalen.’ En ‘Als het jaren duurt voor iemand echt de straf moet ondergaan, dan helpt dat niet.’ En weer iemand: ‘Als er uiteindelijk geseponeerd wordt omdat de zaak al te lang loopt, dan baal ik verschrikkelijk.’

Lees verder via Sociaal Werk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.