12:49
30 mei 2024

Jeugdzorg mist veel migrantenkinderen

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat wijkteams nog te weinig op zoek kunnen naar kinderen die het meest knel zitten. Gemeenten moeten zich meer richten op gezinnen met een migratieachtergrond. Die blijven kwetsbaar, concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving vandaag in een rapport. Turkse meiden slikken meer antidepressiva en doen meer suïcidepogingen, maar ze maken minder gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren van Turkse herkomst krijgen überhaupt weinig hulp van wijk- of buurtteams. Antilliaanse jongeren zitten op veel vlakken knel. Ze komen relatief vaak uit een eenoudergezin, groeien vaker op in armoede en hebben meer emotionele- en gedragsproblemen. Antilliaanse gezinnen maken meer gebruik van jeugdhulp, stappen vaker met hun kind naar de huisarts. Maar hun jongeren zijn oververtegenwoordigd bij jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lees verder via Trouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *