04:51
29 februari 2024

Jeugdcriminaliteit & Media Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap

Tussen 2000 en 2007 nam het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar dat in aanraking kwam met politie of justitie in verband met criminaliteit jaarlijks toe. Daarna trad een kentering op: de geregistreerde jeugdcriminaliteit nam af. De vraag is of deze positieve ontwikkeling wordt opgepikt door samenleving en politiek. Een graadmeter daarvoor is de wijze waarop de media aandacht besteden aan jeugdcriminaliteit en de wijze waarop zij hierover berichten.

Dit wordt in deze rapportage onderzocht aan de hand van de volgende vraagstelling:

  • Hoe berichten de media over jeugdcriminaliteit en over de ontwikkeling daarvan?
  • Indien de berichtgeving feitelijk onjuist en/of biased is: Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?
  • Met welke aanpak kan de berichtgeving het beste in lijn met de feitelijke situatie worden gebracht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *