11:26
21 oktober 2021

Jeugdbescherming ingevuld als maatschappelijke opgave (aflevering 2)

Jeugdbescherming ingevuld als maatschappelijke opgave (aflevering 2)

Op 2 december 2020 wees de Tweede Kamer in een motie erop dat Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en wijkteams overlappende taken hebben.(1) Zij vroeg de regering om voor de zomer 2021 te komen met een voorstel voor hervorming en vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Expert in familie- en jeugdrecht Henk Krooi en gezondheidseconoom Guus Schrijvers doen in een serie van twee artikelen een voorstel om die keten te hervormen en te vereenvoudigen. Hieronder volgt deel twee.

De afbeelding hierboven geeft ons voorstel weer. De pijlen geven cliëntenstromen aan. De functies van het sociaal team zijn 1) informatie, 2) kortdurende hulp en 3) verwijzing naar andere zorgprofessionals. In het voorstel vermelden wij van de verwijzingen ten eerste het afgeven van een indicatie voor gespecialiseerde jeugdhulp. Dat gebeurt indien er meer hulp nodig is voor het gezin dan het sociaal team kan bieden.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 13 =