09:34
30 september 2023

Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem

Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem

Nieuwkomers die de vluchtelingenstatus krijgen, mogen in Nederland werken. Toch blijkt het voor nieuwkomers lastig om betaald werk te vinden. Onderzoeker Jeanine Klaver vertelt over een programma dat arbeidsintegratie van statushouders moest vergemakkelijken. Een verhaal over succesfactoren en obstakels.

Klaver: ‘In 2015 kende Nederland een grote instroom van met name Syrische asielzoekers. Om de arbeidsintegratie van statushouders goed te laten verlopen, zette Instituut Gak dit subsidieprogramma op. Via het programma werden subsidies verstrekt aan maatschappelijke organisaties die zich inzetten om statushouders naar een betaalde baan of reguliere opleiding te begeleiden.’

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *